ZPŮSOB POUŽITÍ
Výrobek je určen jako ochlazovač vzduchu pro vnitřní použití. Otáčky ventilátoru lze nastavit na tři různé rychlosti. Produkt je vybaven kolečky pro snadné přesouvání. Otevřená okna, dodatečná zdroje tepla, nekvalitní izolace a pod. snižují výkon chlazení. Nepoužívejte klimatizaci ve vlhkých prostorách jako například v koupelně. Výrobek používejte pouze k účelu, pro který byl vyroben. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené neprávním používáním. TECHNICKÉ ÚDAJE Napětí: 220-240V Frekvence: 50/60Hz Příkon: 75W Bezpečnostní třída: II.
 
UPEVNĚNÍ KOL
Umístěte vzduchový chladič na mírně zvýšený povrch (například stůl) tak, aby spodní konec mírně vyčníval pro snadnější připevnění kol. V případě potřeby vložte pod výrobek list nebo přikrývku na ochranu povrchu. Vložte kola do otvorů na spodní straně vzduchového chladiče a našroubujte je.
1. Při používání spotřebiče se ujistěte, že je na rovném a stabilním povrchu.  2. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka pevně zapadá do zásuvky. 3. Otočte knoflík časovače do polohy ON. 4. Stisknutím tlačítka LO/MI/HI nastavte požadovanou rychlost ventilátoru (nízká/střední/vysoká). 5. Chcete-li zvýšit proudění vzduchu stiskněte tlačítko VANY. Pokud chcete zastavit oscilaci, stačí stisknout znovu tlačítko VANY. 6. Tlačítko Cool  POZNÁMKA: Funkce Cool může být nastavena pouze v případě zapnutého ventilátoru.